MİRLİVA ALİ RIZA BEY

Tuval üzeri yağlı boya 35x30 cm, eserin arka yüzünde eski türkçe Mirliva Ali Zira, Nizamiye 30. Erzincan fırkası kumandanı yazılı.