İBRAHİM SAFİ (1898-1983)

Duralit üzeri yağlı boya 35x44 cm, imzalı.